2018 TUS 2. Dönem ile Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine
  |   |

2018 Yılı 2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adayların 25.10.2018 Perşembe Günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN 

 

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır) 

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)  

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- İkametgâh ilmühaberi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu) 

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Adli Sicil Kaydı (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Fotoğraf (6 adet) 

- Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) 

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 

- Güvenlik Soruşturması Formu (Form, aday tarafından bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup 2 adet çıktısı alınacak, üzerine fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) 

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)  

 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN 

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır) 

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)  

- Diploma Fotokopisi veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu) 

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir) 

- Fotoğraf (2 adet) 

Dilekçe için tıklayınız.

 

 Okunma Sayısı:  458